Jdi na obsah Jdi na menu
 


Atesty HZS 23.5.2008 Třešť

25. 5. 2008

Atestační zkouška je prověrka psovoda a psa předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací a je garancí jejich odborné, fyzické a zdravotní připravenosti. Atestace pak opravňuje nasazení psovoda se psem na základě dohod o spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému v zásahu při sutinovém vyhledání osob ve zřícených budovách, k plošnému vyhledání při pátrání po pohřešovaných osobách a k zapojování do mezinárodních záchranných operací.

V Třešti (okr. Jihlava)  probíhala zkouška praktického použití prů pro sutinové vyhledání, tzv. specializace "S". Při této zkoušce se 2krát (denní a noční cvičení) vyhledává  maximálně 4 pohřešované subjekty  v terénu o rozloze 2000m2. Časový limit jednoho cvičení (vyhledání) je maximálně 40min. Dohled nad plněním všech požadavků má zkušební komise, která se skládá z pracovníka Ministerstva vnitra (předseda) a dalších členů, jež jsou jmenováni na návrh odborné kynologické komise. Zkušební komise je zpravidla tříčlenná.

Při atestační zkoušce se hodnotí souhra psovoda se psem, rychlost, systematičnost, vytrvalost a ovladatelnost psa, způsob a přesvědčivost označení nalezených subjektů, pohyb a postup psovoda a psa v terénu. Pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané subjekty.

Dnes se nás sešlo celkem 12 uchazečů. Ve většině případů jsme se s kolegy znali z jiných akcí a tak vládla velmi přátelská a družná atmosféra. V Třešti nám vynikající zázemí poskytli místní hasiči. Na jejich služebně jsme po zahajovacích administrativních náležitostí a rozlosování pořadí nástupu na speciální práce všichni svorně čekali na "svůj čas".  Vylosovala jsem si číslo 5. Přibližně kolem půl dvanácté jsem zkontrolovala vybavení pohotovostního batohu, doplnila zásobu vody pro Casiho, do kapes nastrkala pracovní rukavice a čelovku a s Casim jsme se pomalu vydali na parkoviště vyhlížet odvoz. Hasičským tranzitem jsme byli převezeni na pracoviště. Po nahlášení se u velitele zásahu jsme dostali za úkol prohledat přízemí třípatrové budovy, která však byla staticky narušena a dovnitř směl pouze pes, neboť pro člověka by byl pohyb v takovém prostoru životu nebezpečný. V budově skutečně byl nalezen pohřešovaný člověk. Po určení místa pro záchranné a vyprošťovací práce a prověření zbytku prostoru, jsme se přesunuli k dalšímu pracovišti. Jednalo se o rozlehlé a členité suťoviště, haldy suti, cihel, betonu a hlíny, v místech velmi nestabilní. I zde hrozilo vysoké riziko  pro záchranáře, proto bylo nezbytné, aby se na sutiny vydal pouze pes. Cassi na můj povel začal prohledávat sutiny, já se pohybovala pouze na hranici suťoviště ohraničeného páskou, dál jsem nesměla. Samostatná práce pejska je v těchto případech nezbytná, ovladatelnost na velkou vzdálenost je podmínkou a Cassi se ochotně vydával do nejzašších míst prohledávaného prostoru. Převážnou dobu jsem na psa vůbec neviděla, občas se vynořil na horizontu nebo vykoukl zpoza nějakého betonového kvádru. Slovní pochvalou a dalším povelem jsem Fida ujistila, že je všechno v pořádku a že má pokračovat v hledání. Na některých místech sutin se pracovalo, hluk motorové pily či kompresoru však nesmí záchranářskému psovi vadit a přes tyto rušivé hluky a pohyb cizích osob v prostoru musí pejsek pokračovat ve vyhledávání. Po ohlášení ukončení vyhledání psovod upřesňuje označené subjekty a podepisuje protokol se zaznamenanými nálezy. Po všech těchto procedurách nás tranzit opět odváží, tentokrát do stanu vedle služebny, kde se potkáváme s kolegy, kteří už také mají denní část vyhledání za sebou. Když se ve stanu v pozdním odpoledni sejdeme všichni zkouškaři, většině už je jasné, zda postoupil nebo ne. Z dvanácti týmů sedm úspěšně našlo všechny pohřešované, pět se může pomalu chystat na cestu domů. My s Fidem patříme k těm pěti, bohužel. Nepřesné rozvržení a nevykrytí terénu znamenalo, že jsme nenašli všechny osoby, a jeden nález Casiho a mnou označený jako osoba byl pouze kabát. Ale člověk se pořád učí a i neúspěch na takové akci znamená určitým způsobem výhru, i když je to člověku hodně líto. Oficiální vyhlášení výsledků denních prací  a jejich zhodnocení potvrdilo, že jsme nesplnili všechny požadavky pro pokračování v atestacích. A tak jsme popřáli postupujícím kolegům hodně štěští a vydali jsme se na zpáteční cestu.

Za fotografie děkuji panu D. Stuchlíkovi.

další články: http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=99484

Aktuální seznam atestovaných psovodů viz: http://www.usar.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=286

 

Náhledy fotografií ze složky Atesty Třešť 2008